Přeskočit na obsah

O MetaCentru

Projekt MetaCentrum vznikl v roce 1996, od roku 1999 je součástí aktivit sdružení CESNET. Od svého vzniku se zabývá budováním národního Gridu a jeho propojením se souvisejícími mezinárodními aktivitami. Od června 2009 CESNET vystupuje, prostřednictvím MetaCentra, v roli české Národní Gridové Infrastruktury (NGI), oficiálně uznávané národní součástí Evropské Gridové Infrastruktury (EGI), jejíž přípravu MetaCentrum koordinovalo v projektu EGI_DS.

Jednotlivé vědeckovýzkumné týmy i organizace si v současné době pořizují zdroje ve formě výpočetních clusterů. Propojením individuálně pořízených výpočetních i úložných kapacit do distribuovaného celku (Gridu) je možné dosáhnout výrazného zvýšení efektivity vynaložených investic, zlepšit poskytované služby a významným způsobem zjednodušit spolupráci vědců a jejich týmu na národní i mezinárodní úrovni.

Cílem aktivity MetaCentrum je podpora rozvoje VaV v ČR vybudováním národní gridové infrastruktury (NGI), která propojí výzkumné týmy a instituce v různých regionech ČR a umožní jejich napojení do mezinárodního výzkumného prostředí. Od června 2009 CESNET vystupuje, prostřednictvím MetaCentra, v roli české Národní Gridové Infrastruktury (NGI), oficiálně uznávané národní součástí Evropské Gridové Infrastruktury (EGI).

Sdružení prostředků do gridu umožňuje:

• poskytnout špičkovou kapacitu přesahující možnosti jednotlivých organizací,
překlenout odstávku či výpadky vlastního vybavení,
zvýšit spolehlivost a dostupnost ukládaných dat,
sdílení a zpracování dat z unikátních experimentálních a měřících zařízení,
• přispět k hladké vědecké spolupráci bez ohledu na fyzickou vzdálenost a usnadnit zapojení týmu do mezinárodních projektů.

Integrované prostředí národního Gridu poskytne možnost spolupráce mezi pracovníky různých fyzických organizací pomocí konceptu virtuálních organizací, okamžité sdílení dat a zdrojů mezi členy a společné využití některých unikátních služeb. Přidanou hodnotou je pak koordinované zavádění pokročilých služeb (napr. vyvinutých mezinárodními projekty typu EGEE/EGI a DEISA). Zásadní roli v implementaci nových služeb hraje vlastní vývojový tým zapojený do mezinárodní komunity.

Základní cíle MetaCentra NGI

Dlouhodobým cílem projektu MetaCentrum je provoz a koordinace distribuované výpočetní infrastruktury a datových úložišť a odpovídajícího podpůrného prostředí. Přispívá k podstatně efektivnějšímu využití instalované techniky, umožňuje využití dostupných výpočetních zdrojů pro řešení velmi náročných výpočetních úloh, jejichž zvládnutí je nad možností samostatného pracoviště v ČR. MetaCentrum podporuje integraci superpočítačových systémů a clusterů do vyšších celků (tzv. Gridů - dynamických, virtuálních, výpočetních, informačních a znalostních systémů tj. soustavy především výkonných počítačů propojených vysokorychlostní sítí určených pro řešení nejnáročnějších výpočetních a datových problémů). Struktura MetaCentra je současně dostatečně flexibilní na to, aby v případě zájmu dalších výpočetních subjektů (uzlů) mohly tyto být jednoduše a účelně integrovány do stávajícího systému MetaCentra a byl tak zajištěn trvalý nárůst výpočetních kapacit.

Infrastruktura NGI

  • MetaCentrum VO (virtuální organizace MetaCentrum) provozuje a spravuje vlastní i svěřené výpočetní prostředky a datová úložište akademických center AV, JČU, MU, MZLU, UK, VUT, ZČU, …, které jsou dostupné všem vědeckovýzkumným pracovníkům a studentům vysokých škol v České republice.
  • MetaCloud
  • Další zdroje (FZÚ AV, CESNET) jsou do mezinárodního gridového prostredí EGI zapojené prostřednictvím námi spravovaných virtuálních organizací AUGER, VOCE a virtuálních organizací ATLAS, ALICE, EUAsia, Gaussian, …
Poslední změna: Mon Aug 24 14:32:43 CEST 2020