Přeskočit na obsah

Výsledky

 

Splněné cíle

MetaCentru se podařilo splnit tyto cíle:

  • vytvořit jednotné uživatelské rozhraní, včetně správy účtů a mechanismu přihlašování se do MetaCentra
  • vytvořit uniformní autentizační a bezpečnostní mechanismy, podporující práci formou tzv. single sign-on (uživatel se pouze jednou autentizuje a následně již může pracovat se všemi zdroji MetaCentra bez omezení a zejména bez nutnosti znovu explicitně prokazovat svou totožnost)
  • vytvořit sdílený diskový prostor, přístupný jak v rámci celého MetaCentra, tak i z koncových stanic jednotlivých uživatelů
  • zpřístupnit jednotný systém dávkového zpracování úloh
  • garantovat vysokorychlostní připojení na páteř počítačové sítě
  • podporovat vývoj a používání paralelních a distribuovaných programů a paralelizovaného programového vybavení

Úspěchy a ocenění MetaCentra

Od roku 2004 se datuje počátek aktivniho zapojení do budování celosvětové gridové infrastruktury v EGEE. MetaCentrum prostřednictvím sdružení CESNET se aktivně podílí ve všech oblastech (vývoj middleware, podpora aplikačních oblastí, zejména výpočetní chemie, částicové fyziky a astrofyziky, provoz a správa výpočetních zdrojů) zapojených do EGEE


Vybrané úspěchy MetaCentra dosažené skrze aktivity v EGEE

Vědecké objevy s pomocí MetaCentra

Příklady vědeckých objevů, kterých bylo dosaženo za pomoci našich výpočetních/datových zdrojů:

Metoda detoxifikace yperitu pomocí haloalkanu dehalogenázy

Autoři jsou Prokop, Z., Damborsky, J., Oplustil, F., Jesenska, A., Nagata, Y. z Loschmidt Laboratories, které aktivně spolupracují s MetaCentrem. Pomocí výše zmíněných sloučenin dokážou vědci odbourat zamoření yperitem a to nejen v oblasti životního prostředí ale dokážou dekontaminovat i zasažení budov a lidské či zvířecí pokožky. Více informací najdete na

http://loschmidt.chemi.muni.cz/peg/abstracts/patent2005.html

Multi-Feature Indexing Network (MUFIN)

MUFIN je program, který dokáže porovnat obsah předlohy s více než 50 miliony obrázků na flickr.com - jedním ze největších internetových serverů pro sdílení fotografii a to celé zvládne za méně než půl vteřiny. Tento software navíc nyní získal prestižní cenu IBM Shared University Research a to jako jediný a první v České republice. Služby MetaCentra projekt MUFIN používá jakožto hardwarovou platformu pro indexační engine. Na strojích MetaCentra především testuje prototypy implementace a spouští experimenty pro vědecké publikace.

Více o systému MUFIN můžete nalézt na stránkách http://mufin.fi.muni.cz/

Demonstrace vyhledávacího systému pak běží na adrese http://mufin.fi.muni.cz/imgsearch/

Soutěžní úspěchy MetaCentra

MetaCentrum se v roce 2002 aktivně účastnilo experimentů v rámci mezinárodní konference SC2002. Ta se v roce 2002 konala v Baltimore (USA, stát Maryland) a její součástí bylo jako každoročně několik soutěží.

Soutěže jsme se zúčastnili v rámci týmu vedeném profesorem Edem Seidelem z Ústavu gravitační fyziky Alberta Einsteina v Postupimi (SRN) a měli jsme na starosti vlastní zajištění Gridu. Podařilo se nám vytvořit Grid z 69 uzlů ve 14 zemích s celkem 7345 procesory, z nichž pro účely vlastního experimentu bylo k dispozici téměř 3500 procesorů. S tímto Gridem se podařilo zvítězit ve dvou ze tří uvedených kategorií, a to nejvíce distribuovaná aplikace ( Most Geographicall Distributed Application ) a nejheterogennější Grid.

Poslední změna: 2017-06-20 10:28:17