Přeskočit na obsah

Uživatelská podpora

Před odesláním požadavku se podívejte, zda nenajdete odpověď na svůj dotaz na stránce FAQ.

Primární kontakt pro řešení většiny problémů spojených s provozem VO MetaCentra je adresa meta@cesnet.cz. Na tuto adresu lze posílat všechny připomínky a náměty pro práci MetaCentra NGI, dotazy týkající se zapojení nových zdrojů, gridovým certifikátům, programovému vybavení, atd.

Pro otázky či problémy týkající se MetaCentra NGI a ostatních virtuálních organizací spravovaných MetaCentrem je mailová adresa support@metacentrum.cz.

 Pokud máte otázky ohledně cloudů, zašlete nám email na adresu odpovídající Vámi použivaném cloudu:

RT systém

Veškerá nová korespondence došlá na výše zmiňované emailové adresy je zaznamenána v RT (Request Tracking - sledování požadavků) systému, který vytvoří tzv. lístek a přidělí mu jednací číslo.

O vytvoření lístku je e-mailem informován autor původního e-mailu i všichni lidé v MetaCentru odpovědní za řešení problémů uživatelů. Jednací číslo lístku se objevuje v záhlaví (subject) všech e-mailů týkajících se daného lístku, např. [MetaCentrum #12345]. Podle tohoto jednacího čísla jsou veškeré e-maily přiřazovány k příslušnému lístku. Pokud tedy odpovídáte na dotaz pracovníka MetaCentra týkající se určitého lístku, zachovejte tuto identifikaci lístku v záhlaví e-mailu.

Výukové materiály MetaCentra

Pro naše uživatele jsme připravili několik výukových videí, pokrývajících základy práce se zdroji MetaCentra.

 

Poslední změna: 2022-01-20 15:22:34