Přeskočit na obsah

Vybavení

MetaCentrum NGI provozuje a spravuje vlastní i svěřené výpočetní prostředky a datová úložište akademických center AV, JČU, MU, MZLU, UK, FZU, VUT, ZČU, …, které jsou dostupné všem vědeckovýzkumným pracovníkům a studentům vysokých škol v České republice. Výpočetní kapacity jsou postaveny na clusterovém nebo cloudovém řešení. Clusterové řešení zahrnuje dvě varianty, SMP a HD clustery. Oba typu clusterů jsou tvořeny v podstatě samostatnými počítači (uzly), které se ale u obou variant liší zejména v počtu procesorů a velikosti operační paměti.

  • HD-clustery (High Density) mají menší počet jader (zpravidla 16-20) ve sdílené paměti a disponují vnitřní pamětí kolem 16-32 GB. HD-clustery pokrývají potřebu vellkého množství procesorů pro aplikace, které nejsou vnitřně paralelní a využívají většího množství souběžně běžících instancí.
  • SMP-clustery (Symmetric MultiProcessing) mají alespoň 64 (a spíše i více) jader a disponují vnitřní pamětí alespoň 256 GB. Jsou orientované na aplikace s velkými paměťovými nároky nebo na aplikace vyžadující větší počet procesorů komunikujících pomocí sdílené paměti.

Uzly většiny clusterů jsou propojeny vysokorychlostní sítí (Infiniband), v současné době dosahující přenosové rychlosti 40 Gbps, s nižším zpožděním než Ethernet. Některé uzly (zejména HD clusterů) mohou být vybaveny i vhodnými akcelerátory, např. vysoce výkonnými grafickými kartami.

Vedle těchto gridových rozhraní, v současnosti spojených s provozováním klasických dávkových systémů, jsou vybrané výpočetní zdroje dostupné i přes MetaCloud rozhraní kompatibilní s komerčními instalacemi typu Amazon EC2 nebo Google cloud.

Počítače

Národní Gridová Infrastruktura koordinuje poskytování výpočetních prostředků uživatelům pomocí tvz. Virtuálních Organizací.

Seznam aktuálně používaných strojů ve VO MetaCentrum je dostuný na následujícím odkazu:

MetaVO hardware

 

Síť

Základní kámen celé e-infrastruktury CESNETu je vysokorychlostní síť CESNET2. Hlavní univerzitní města České Republiky tvoří efektivní páteř této sítě.

Síť CESNET2 je připojena k Evropské GÉANT síti.

Více informací o síti CESNET2 můžete nalézt na webu CESNETu.

cesnet2-topo

Poslední změna: Mon Dec 19 10:35:37 CET 2016