Přeskočit na obsah

Výhody gridového prostředí pro vlastníky clusterů

Vlastníkům clusteru nabízíme:

  • Prioritu nebo i výhradní přístup na svých strojích.
  • Pomoc při výběru, instalaci a provozu výpočetních clusterů, včetně jednotné správy systémového a aplikačního SW, aktualizací, atd.
  • Správu účtů, instalaci a provoz systému pro správu úloh.
  • Společný provozní dohled, průběžné řešení technických a organizačních záležitostí provozu clusteru.
  • Možnost přizpůsobení výpočetního prostředí potřebám či zvyklostem místní uživatelské komunity formou virtuálních uzlů a clusterů.
  • Pomoc při řešení bezpečnostních incidentů (napojení na bezpečnostní tým CSIRT CESNETu).
  • Pomoc se zapojením do mezinárodního gridového prostředí, usnadnění spolupráce se zahraniční skupinou.
  • Pomoc s optimalizací využití vlastněného clusteru, poskytnutí accountingových dat pro účely vykazování v projektu.
  • Sdílení programového vybavení podle licenčních podmínek.


Integrací clusteru do národního gridového prostředí je uživatelům lokálního clusteru umožněn přístup do celonárodního a podle zájmu i do mezinárodního gridového prostředí.

Pro úlohy, které by na vlastním clusteru dlouho čekaly pro nedostatek lokálních kapacit, jsou k dispozici virtuální stroje běžící stejnou instalaci systému jako lokální uzly.

Distribuované systémy ukládání dat a přistupu k nim zajistí, že data, nad nimiž výpočet probíhá, jsou zabezpečeným způsobem dostupná i na dodatečně alokovaných uzlech mimo lokální cluster. Vytváříme tím zdání dynamicky se „nafukujícího“ clusteru, který se přizpůsobuje momentálnímu vytížení.

Při výpadku clusteru zapojeného do národní infrastruktury mužeme úlohy dočasně přesměrovat na aktuálně méně vytížený cluster a uživatelům tak výpadek úplně skrýt.

Jak připojit akademické nebo výzkumné výpočetní zdroje do NGI?

Pokud jste správcem zdrojů akademické nebo výzkumné instituce a máte zájem o jejich zapojení do MetaCentra (NGI), kontaktujte nás na e-mail support@metacentrum.cz.

Poslední změna: Mon Dec 12 10:52:03 CET 2011