Přeskočit na obsah
rotujici_titul_HW rotujici_titul_aplikace

MetaCentrum NGI

Vítejte na stránkách Národní Gridové Infrastruktury MetaCentrum, aktivity sdružení CESNET, z.s.p.o.

MetaCentrum vystupuje v roli České Národní Gridové Infrastruktury (NGI_CZ), oficiálně uznávané národní součástí Evropské Gridové Infrastruktury (EGI). Hlavním úkolem je další rozširování a koordinace plnohodnotné národní gridové infrastruktury v České republice vhodným propojením stávajících a nově pořizovaných výpočetních a úložných prostředků akademické komunity v ČR. Vytvoření virtuálního pracovního prostředí MetaCentrum přispívá k podstatně efektivnějšímu využití instalované techniky, umožňuje využítí dostupných výpočetních zdrojů pro řešení velmi náročných výpočetních úloh, jejichž zvládnutí je nad možností samostatného pracoviště v ČR. Zájemcům z akademických a výzkumných institucí nabízí MetaCentrum prostředí pro (spolu)práci v oblasti výpočtů a ukládání dat nejen na území ČR, ale i v mezinárodním měřítku (podpora integrace do mezinárodního výzkumného prostoru (ERA) a napojení do Evropské Gridové Infrastruktury EGI).

MetaCentrum koordinuje pořizování nákladného programového a aplikačního vybavení, zajišťuje centrální nákup a správu licencí vybraného licencovaného SW. Zároveň se MetaCentrum aktivně podílí na výzkumu a vývoji nezbytného k zajištění optimální funkcionality, bezpečnosti a vysokého výkonu celé infrastruktury. Naši odborníci jsou zapojeni do odpovídajících mezinárodních projektů. Zájemci mohou požádat o členství v některé z námi spravovaných virtuálních organizací nebo mohou požádat o vytvoření vlastní virtuální organizace.

Důležité informace

Mapa rozmístění HW

mapkaMC_2016_oranz
Poslední změna: Tue Nov 28 13:46:28 CET 2023