Přeskočit na obsah

Národní gridové prostředí

Jednotlivé vědeckovýzkumné týmy i organizace si v současné době pořizují zdroje ve formě výpočetních clusterů. Propojením individuálně pořízených výpočetních i úložných kapacit do distribuovaného celku (Gridu) je možné dosáhnout výrazného zvýšení efektivity vynaložených investic, zlepšit poskytované služby a významným způsobem zjednodušit spolupráci vědců a jejich týmu na národní i mezinárodní úrovni.

Cílem aktivity MetaCentrum je podpora rozvoje VaV v ČR vybudováním národní gridové infrastruktury (NGI), která propojí výzkumné týmy a instituce v různých regionech ČR a umožní jejich napojení do mezinárodního výzkumného prostředí. Od června 2009 CESNET vystupuje, prostřednictvím MetaCentra, v roli české Národní Gridové Infrastruktury (NGI), oficiálně uznávané národní součástí Evropské Gridové Infrastruktury (EGI).

Sdružení prostředků do gridu umožňuje:

• poskytnout špičkovou kapacitu přesahující možnosti jednotlivých organizací,
překlenout odstávku či výpadky vlastního vybavení,
zvýšit spolehlivost a dostupnost ukládaných dat,
sdílení a zpracování dat z unikátních experimentálních a měřících zařízení,
• přispět k hladké vědecké spolupráci bez ohledu na fyzickou vzdálenost a usnadnit zapojení týmu do mezinárodních projektů.

Integrované prostředí národního Gridu poskytne možnost spolupráce mezi pracovníky různých fyzických organizací pomocí konceptu virtuálních organizací, okamžité sdílení dat a zdrojů mezi členy a společné využití některých unikátních služeb. Přidanou hodnotou je pak koordinované zavádění pokročilých služeb (napr. vyvinutých mezinárodními projekty typu EGEE/EGI a DEISA). Zásadní roli v implementaci nových služeb hraje vlastní vývojový tým zapojený do mezinárodní komunity.

Výhody gridového prostředí pro uživatele

Výhody gridového prostředí pro vlastníky clusterů

Poslední změna: 2014-12-15 11:14:48