Přeskočit na obsah

MetaCentrum VO

MetaCentrum VO je virtuální organizace české Národní Gridové Iniciativy MetaCentrum NGI, a je otevřená všem akademickým pracovníkům a studentům členů sdružení CESNET. Uživatelé registrovaní v MetaCentru VO mají možnost bezplatného využití řady aplikačních programů.

Služba
Informace Registrace
Grid

Výpočetní grid je hardwarová a softwarová infrastruktura poskytující spolehlivý, konzistentný a finančně méně náročný přístup k vlekým výpočetním kapacitám.

Uživatelům gridu jsou poskytovány úložné kapacity a výpočetní zdroje které přesahují možnosti jednotlivých supervýpočetních center. Dále mají uživatelé možnost využívat aplikační software z velkého množství vědeckých oborů a je jim také poskytnuta odborná podpora při výskytu jakýchkoliv problémů.

Více informací o gridové službě MetaCentra.

Založit účet*.

MetaCloud

MetaCloud dovoluje uživatelům získat a kofigurovat virtuální stroje postavené z obrazů virtuálních strojů (dodaných uživatelem nebo MetaCentrem).

Výhodou využívání cloudu je škálovatelnost (vytvoření vlastního virtuálního stroje splňujících individuální požadavky), přístupnost (jednoduché webové rozhraní Open Nebula), flexibilita (možnost instalace jakéhokoliv softwaru), úložné kapacity atd..

Další informace o cloudu MetaCentra.

Založit účet*.

Hadoop

Hadoop je populární open-source framework pro distribuovaná úložiště a zpracování velkých objemů dat. Na rozdíl od tradičního klastrového přístupu MetaCentra, kde musí být data nahrána v jendé dávce před samotným zpracováním, Hadoop je zamýšlen pro postupné sbírání a ukládání dat, které se poté zpracují.

Více informací o Hadoop.

Založit účet*.

*Základní registrace v MetaCentru zahrnuje přístup pouze ke gridovým službám. Pro získání clodových zdrojů či Hadoopu je nutná dodatečná registrace u individuální služby. Nicméně pokud se uživatel registruje do MetaCloudu nebo Hadoopu, automaticky tím získá přístup i do základního gridového prostředí.

Pravidla využití

Členství v MetaCentru je bezplatné pro akademické pracovníky a studenty členů sdružení CESNET, pouze požadujeme ocenění využití prostředků MetaCentra v publikacích uživatelů (technické zprávy, odborné články), nejlépe formou poděkování. Členstvím v MetaVO se zároveň získá účet e-Infrastruktury sdružení CESNET. V případě, že už členy e-Infrastruktury CESNETu jste, rozšíří se vaše oprávnění i na výpočetní střediska, zapojená v MetaCentru. Při podávání přihlášky se použijí informace z e-Infrastruktury, zadané již dříve. Přihlášení rovněž znamená projití autentizačním mechanismem eduID.cz, popřípadě registrací v hostelu eduID.cz, nespolupracuje-li vaše instituce s eduID.cz.

Jedenkrát ročně, obvykle na konci kalendářního roku, uživatel žádá o prodloužení svého účtu, při kterém dokládá k jakému účelu zdroje MetaCentra použil a jakých výsledků ve svém oboru dosáhl a přiloží seznam svých publikacích za uplynulý rok. 1x ročně uživatelé podávají výroční zprávu jako podklad pro prodloužení účtů. Podáním přihlášky stvrzujete souhlas s pravidly využití.

Výpočetní prostředky a datové zdroje

Výpočetní a datové prostředky dostupné ve VO jsou zčásti dedikované pro jejich vlastníky a zčásti volně přístupné s prioritním přístupem pro vlastníky.

Uživatelská podpora

Dotazy směřujte do RT systému meta@cesnet.cz.

VO managers

MetaCentrum, CESNET

http://metavo.metacentrum.cz

meta@cesnet.cz

 

 

 

 

 

Poslední změna: Wed Jul 18 14:46:24 CEST 2018