Přeskočit na obsah

MetaCentrum VO

MetaCentrum VO je virtuální organizace české Národní Gridové Infrastruktury MetaCentrum NGI, a je otevřená všem akademickým pracovníkům a studentům členů sdružení CESNET. Uživatelé registrovaní v MetaCentru VO mají možnost bezplatného využití řady aplikačních programů.

Služba
Informace
Grid

Výpočetní grid je hardwarová a softwarová infrastruktura poskytující spolehlivý, konzistentný a finančně méně náročný přístup k vlekým výpočetním kapacitám.

Uživatelům gridu jsou poskytovány úložné kapacity a výpočetní zdroje které přesahují možnosti jednotlivých supervýpočetních center. Dále mají uživatelé možnost využívat aplikační software z velkého množství vědeckých oborů a je jim také poskytnuta odborná podpora při výskytu jakýchkoliv problémů.

Více informací o gridové službě MetaCentra.

MetaCentrum Cloud

MetaCentrum Cloud dovoluje uživatelům získat a kofigurovat virtuální stroje postavené z obrazů virtuálních strojů (dodaných uživatelem nebo MetaCentrem).

Výhodou využívání cloudu je škálovatelnost (vytvoření vlastního virtuálního stroje splňujících individuální požadavky), přístupnost (jednoduché webové rozhraní OpenStack), flexibilita (OpenStack APIs/CLIs, možnost instalace jakéhokoliv softwaru), úložné kapacity atd..

Další informace o cloudu MetaCentra.

Kubus

Kubernetes, známý také jako K8s, je open-source systém pro automatizované deploymenty, škálování a správu kontejnerizovaných aplikací.

Platforma je určena pro primárně pro menší skupiny, které vyžadují individuální přístup nebo dlouhý běh specifických cloud native služeb.

Další informace o Kubus

Hadoop

Hadoop je populární open-source framework pro distribuovaná úložiště a zpracování velkých objemů dat. Na rozdíl od tradičního klastrového přístupu MetaCentra, kde musí být data nahrána v jendé dávce před samotným zpracováním, Hadoop je zamýšlen pro postupné sbírání a ukládání dat, které se poté zpracují.

Více informací o Hadoop.

Registrace

Základní registrace v MetaCentru zahrnuje přístup ke gridovým, cloudovým i dalším službám.

Přihláška

Pravidla využití

Členství v MetaCentru je bezplatné pro akademické pracovníky a studenty členů sdružení CESNET, pouze požadujeme ocenění využití prostředků MetaCentra v publikacích uživatelů (technické zprávy, odborné články), nejlépe formou poděkování. Členstvím v MetaVO se zároveň získá účet e-Infrastruktury sdružení CESNET. V případě, že už členy e-Infrastruktury CESNETu jste, rozšíří se vaše oprávnění i na výpočetní střediska, zapojená v MetaCentru. Při podávání přihlášky se použijí informace z e-Infrastruktury, zadané již dříve. Přihlášení rovněž znamená projití autentizačním mechanismem eduID.cz, popřípadě registrací v hostelu eduID.cz, nespolupracuje-li vaše instituce s eduID.cz.

Jedenkrát ročně, obvykle na konci kalendářního roku, uživatel žádá o prodloužení svého účtu, při kterém dokládá k jakému účelu zdroje MetaCentra použil a jakých výsledků ve svém oboru dosáhl a přiloží seznam svých publikacích za uplynulý rok. 1x ročně uživatelé podávají výroční zprávu jako podklad pro prodloužení účtů. Podáním přihlášky stvrzujete souhlas s pravidly využití.

Výpočetní prostředky a datové zdroje

Výpočetní a datové prostředky dostupné ve VO jsou zčásti dedikované pro jejich vlastníky a zčásti volně přístupné s prioritním přístupem pro vlastníky.

Uživatelská podpora

Dotazy směřujte do RT systému meta@cesnet.cz.

VO managers

MetaCentrum, CESNET

http://metavo.metacentrum.cz

meta@cesnet.cz

 

 

 

 

 

Poslední změna: 2023-12-09 08:21:03