Přeskočit na obsah

Grid

Jednotlivé vědeckovýzkumné týmy i organizace si v současné době pořizují zdroje ve formě výpočetních clusterů. Propojením individuálně pořízených výpočetních i úložných kapacit do distribuovaného celku (Gridu) je možné dosáhnout výrazného zvýšení efektivity vynaložených investic, zlepšit poskytované služby a významným způsobem zjednodušit spolupráci vědců a jejich týmu na národní i mezinárodní úrovni.

Cílem aktivity MetaCentrum je podpora rozvoje VaV v ČR vybudováním národní gridové infrastruktury (NGI), která propojí výzkumné týmy a instituce v různých regionech ČR a umožní jejich napojení do mezinárodního výzkumného prostředí. Od června 2009 CESNET vystupuje, prostřednictvím MetaCentra, v roli české Národní Gridové Infrastruktury (NGI), oficiálně uznávané národní součástí Evropské Gridové Infrastruktury (EGI).

Sdružení prostředků do gridu umožňuje:

• poskytnout špičkovou kapacitu přesahující možnosti jednotlivých organizací,
překlenout odstávku či výpadky vlastního vybavení,
zvýšit spolehlivost a dostupnost ukládaných dat,
sdílení a zpracování dat z unikátních experimentálních a měřících zařízení,
• přispět k hladké vědecké spolupráci bez ohledu na fyzickou vzdálenost a usnadnit zapojení týmu do mezinárodních projektů.

Integrované prostředí národního Gridu poskytne možnost spolupráce mezi pracovníky různých fyzických organizací pomocí konceptu virtuálních organizací, okamžité sdílení dat a zdrojů mezi členy a společné využití některých unikátních služeb. Přidanou hodnotou je pak koordinované zavádění pokročilých služeb (napr. vyvinutých mezinárodními projekty typu EGEE/EGI a DEISA). Zásadní roli v implementaci nových služeb hraje vlastní vývojový tým zapojený do mezinárodní komunity.

Výhody gridového prostředí pro uživatele

Integrované prostředí národního Gridu poskytne možnost spolupráce mezi pracovníky různých fyzických organizací pomocí
konceptu virtuálních organizací, okamžité sdílení dat a zdrojů mezi členy a spolecné využití některých unikátních služeb.

 • Výpočetní a datové služby.
 • Široká nabídka aplikačního SW z mnoha vědních oborů.
 • Monitorování úloh prostřednictvím webového rozhraní.
 • Prostředí pro spolupráci mezi týmy z ČR i ze zahraničí.
 • Integrace infrastruktury NGI do mezinárodního výzkumného prostoru.
 • Virtualizace infrastruktury umožňuje uživatelům spouštět spolecně s programy celé operační systémy, respektive plně přizpůsobené prostředí.
 • Uživatelská podpora.
 • Integrace s eduID.cz infrastrukturou.

 

Výhody gridového prostředí pro vlastníky clusterů

Vlastníkům clusteru nabízíme:

 • Prioritu nebo i výhradní přístup na svých strojích.
 • Pomoc při výběru, instalaci a provozu výpočetních clusterů, včetně jednotné správy systémového a aplikačního SW, aktualizací, atd.
 • Správu účtů, instalaci a provoz systému pro správu úloh.
 • Společný provozní dohled, průběžné řešení technických a organizačních záležitostí provozu clusteru.
 • Možnost přizpůsobení výpočetního prostředí potřebám či zvyklostem místní uživatelské komunity formou virtuálních uzlů a clusterů.
 • Pomoc při řešení bezpečnostních incidentů (napojení na bezpečnostní tým CSIRT CESNETu).
 • Pomoc se zapojením do mezinárodního gridového prostředí, usnadnění spolupráce se zahraniční skupinou.
 • Pomoc s optimalizací využití vlastněného clusteru, poskytnutí accountingových dat pro účely vykazování v projektu.
 • Sdílení programového vybavení podle licenčních podmínek.


Integrací clusteru do národního gridového prostředí je uživatelům lokálního clusteru umožněn přístup do celonárodního a podle zájmu i do mezinárodního gridového prostředí.

Pro úlohy, které by na vlastním clusteru dlouho čekaly pro nedostatek lokálních kapacit, jsou k dispozici virtuální stroje běžící stejnou instalaci systému jako lokální uzly.

Distribuované systémy ukládání dat a přistupu k nim zajistí, že data, nad nimiž výpočet probíhá, jsou zabezpečeným způsobem dostupná i na dodatečně alokovaných uzlech mimo lokální cluster. Vytváříme tím zdání dynamicky se „nafukujícího“ clusteru, který se přizpůsobuje momentálnímu vytížení.

Při výpadku clusteru zapojeného do národní infrastruktury mužeme úlohy dočasně přesměrovat na aktuálně méně vytížený cluster a uživatelům tak výpadek úplně skrýt.

Jak připojit akademické nebo výzkumné výpočetní zdroje do NGI?

Pokud jste správcem zdrojů akademické nebo výzkumné instituce a máte zájem o jejich zapojení do MetaCentra (NGI), kontaktujte nás na e-mail support@metacentrum.cz.

Poslední změna: Thu Jan 05 13:38:56 CET 2017