Přeskočit na obsah

VOCE

Virtuální organizace pro střední Evropu (VOCE) byla založena za účelem přímého zprostředkování výpočetních zdrojů vědcům a výzkumníkům z střední Evropy. Virtual Organisation for Central Europe (VOCE) je v skutečnosti virtuální organizací (dynamickou, multi-insticionalní komunitou) reprezentující všechny uživatele EGEE v regionu střední Evropy, kteří chtějí využívat výpočetní zdroje přístupné v tomto regionu. Region střední Evropy (CE) se momentálně skládá z Rakouska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. VOCE přímo podporuje badatele poskytováním výpočetních služeb jako jsou například: sdílení dat a výpočetní kapacity v regionu střední Evropy nebo instalovaného gridového middleware a dalšího software sloužícího k řešení různých výpočetních úloh.

Pravidla využití

VOCE membership is free for researchers and students of academic institutions in the Central European region. 

Před vstupem do infrastruktury VOCE je nezbytné znát pravidla pro použití VOCE. Přečtěte si je prosím proto velmi pečlivě! Přijetí těchto pravidel je nutné pro Váš přístup do VOCE. V případě Vašeho nesouhlasu se do VOCE nemůžete registrovat.Pravidla pro používání VOCE jsou přístupná k stáhnutí v formátu PDF.

Vaše členství ve VOCE je vázáno na každoroční prodloužení Vašeho účtu ve VOCE. Váš VOCE účet je možné prodloužit online po vyplnění formulářového pole, v němž je třeba krátce popsat Vaše dosavadní aktivity ve VOCE včetně dalších, plánovaných.

Registrace

Do VOCE se může zapojit každý člověk ze střední Evropy, který je zároveň členem akademické obce. Dále je potřeba mít platný osobní certifikát od nějaké mezinárodně uznávané certifikační autority, kvůli zde vyžadovanému zabezpečenému přístupu k zdrojům VOCE. Zároveň tato práce v prostředí gridů vyžaduje zabezpečený přístup certifikátem.

Všichni uživatelé VOCE jsou rozděleni do institucí VOCE. Každá instituce VOCE je složena ze skupiny uživatelů, kteří jsou autonomně řízeni určitým administrátorem. Členství v instituci VOCE je definován uživatelovým jménem. Instituce VOCE může být napojena na již existující organizaci spolupracující s EGEE nebo to může být pouze virtuální skupina uživatelů. která byla vytvořena za účelem usnadnění administrace. V každé zemi je určitá instituce, která pracuje s uživateli, kterým nevyhovuje ani jedna z existujících institucí VOCE.

Pokud se chcete stát členy VOCE, prosíme vyplňte registrační formulář (použijte internetový prohlížeč s instalovaným certifikátem).

Poznámka pro české uživatele: Pokud se zajímáte o VOCE, jste nejspíše členy českého gridového projektu MetaCentrum. Pokud ano, tak nepoužíjte formulář VOCE zmíněný výše, ale změňte Vaše osobní údaje na portálu MetaCentra (sekce"Můj účet" /"Osobní informace"). Pokud ještě nejste členem MetaCentra, prosím zvažte, zda se jím nechcete stát, získáte tím navíc přístup k místním (českým) výpočetním zdrojům. Vyplněním jednoho formuláře získáte přístup do VOCE i virtuální organizace MetaCentrum VO

Schválení členství

O shválení členství rozhodují administrátoři VOCE. O vytvoření účtů budete informováni e-mailem. Účty na strojích mají platnost do konce kalendářního roku (u přihlášek podaných v prosinci do konce následujícího roku), účty prodlužujeme na další rok za podání výroční zprávy, ve které nám sdělíte, k čemu jste prostředky VOCE využili.

Výpočetní prostředky

Pokud chcete nabídnout Vaše výpočetní zdroje, aby se staly částí VOCE, postupujte podle instrukcí na stránce http://egee.cesnet.cz/cms/opencms/cs/voce/requir.html#resource.

Výpočetní a datové prostředky dostupné ve VO jsou zčásti dedikované pro jejich vlastníky a zčásti volně přístupné s prioritním přístupem pro vlastníky.

Návod pro využití zdrojů VOCE

Návod uživatelský

Uživatelská podpora

Základním kontaktem pro řešení většiny problémů spojených s užíváním VOCE je voce@cesnet.cz.

Všechny komentáře a návrhy týkající se VOCE, stejně jako otázky technického charakteru určené administrátorům systému, mohou být zaslány na adresu: voce@cesnet.cz. Na tuto adresu můžete zasílat také chybová hlášení nebo problémy, na něž narazíte během užívání zdrojů VOCE, otázky týkající se konkrétních aplikací či systémového softwaru nebo informace o neobvyklých funkcích systému. Tato adresa představuje rozhraní v našem lokálním systému na sběr a správu uživatelských požadavků, který umožňuje administrátorům monitorovat uživatelské požadavky, analyzovat je a nabídnout rychlé a spolehlivé řešení.

VO managers

MetaCentrum, CESNET

http://egee.cesnet.cz/voce/

voce@cesnet.cz

Poslední změna: Tue Apr 22 10:55:41 CEST 2014