Přeskočit na obsah

MetaCloud

MetaCloud je IaaS (Infrastruktura jako Služba) cloud běžící nad OpenNebulou v3.0, částečně kompatibilní s Amazon EC2 rozhraním. Pilotní cloudovou instalaci akademického MetaCloudu připravilo MetaCentrum (CESNET) ve spolupráci s centrem CERIT-SC.

Cloud rozhraní je určeno pro řešení nestandardních požadavků uživatelů MetaCentra, kterým nevyhovuje spouštění úloh dávkovým systémem. Cloud umožňuje spouštět celé virtuální stroje postavené z obrazů virtuálních strojů (dodaných uživateli nebo připravených MetaCentrem), včetně obrazů používaných na Amazon EC2.

MetaCloud nabízí virtuální výpočetní prostředí přístupné prostřednictvím uživatelsky přívětivého webového rozhraní OpenNebula Sunstone.

Výhody použití MetaCloudu:

  • Vysoká škálovatelnost - virtuální stroj lze vytvořit podle vašich požadavků.
  • Snadná přístupnost - virtuální stroje se spravují jednoduchým webovým rozhraním.
  • Flexibilita použití zdrojů - správu vašeho virtuálního stroje máte plně ve svých rukou. Můžete na něj instalovat vlastní programy, spouštět výpočty bez nutnosti někoho kontaktovat.
  • Úložné kapacity - vaše data můžete ukládat ve virtuálním stroji (pomocí sdíleného úložiště, Amazon S3 API, GridFTP) .
  • Použití je zdarma pro všechny členy akademické obce.

Získejte přístup do Cloudu.

Máte otázky?

nebo

  • Napište nám na cloud@metacentrum.cz. Váš email bude zaznamenán v našem interním tiketovacím systému.


HW zdroje

V případě velkého zájmu jsme připraveni vyhradit další zdroje.

Další informace a dokumentace je na wiki
https://wiki.metacentrum.cz/wiki/Kategorie:Cloudy.

 

Využití MetaCloudu

Projekt KYPO

Kybernetický polygon  má za cíl vytvořit unikátní zařízení pro vývoj a výzkum metod na ochranu proti kybernetickým útokům. Ve virtualizovaném prostředí cloudu bude možno provádět komplexní kybernetické útoky proti reálné síťové a IT infrastruktuře a analyzovat jejich průběh. Prostředí bude sloužit pro vývoj nových bezpečnostních nástrojů a školení členů bezpečnostních týmů. Projekt reaguje na aktuální potřeby NBÚ, rezortu MV a bezpečnostních týmů (vládní a národní CSIRT/CERT) při plnění úkolů vyplývajících ze strategických cílů a závazků České republiky (NBÚ, MV) v rámci EU.

Mycroft Mind

Tato skupina se zabývá zpracováním velkých množství dat generovaných událostmi (energetika, ropný průmysl, simulace) a jejich analýzou. Zabývá se také real-time zpracováním dat (Complex Event Processing).

Galaxy

Galaxy je rychle se rozvíjející open source software pro bioinformatické a genetické výpočty, disponující vlastní správou uživatelů a webovým rozhraním.

WeNMR

Cílem WeNMR je optimalizovat a rozšířit použití výzkumné infrastruktury NMR a SAXS tím, že poskytne uživatelské komunitě platformu pro NMR a SAXS analýzu dat a modelování struktury. Přístup do e-NMR infrastruktury je přes portál, který obsahuje potřebný software a přístup k výpočetnímu gridu.

Peachnote.com

Peachnote je unikátní vyhledávací a analyzační platforma nad digitalizovanými notovými záznamy. Obsahuje stovky tisíc historických notových záznamů, které se po celém světě převádějí z papírové do digitální formy. V této digitální formě je možné analýzovat jejich obsah, což může být zajímavé především pro historiky, muzikology, sociology a především výpočetní lingvisty.

WS-PGRADE

WS-PGRADE je portál sloužící pro vývoj, spouštění a monitoring workflow a studií založených na workflow na rozdílných distribuovaných výpočetních infrastrukturách. Používá ho množství vědeckých skupin v Evropě i mimo ni. WS-PGRADE používá middleware servisních gridů (gLite, UNICORE, ARC, Globus), gridů běžících na desktopech (BOINC) a clustery (PBS, LFS).

GAIA-Space

Gaia je globální projekt zabývající se astronometrií. Jejím cílem je vytvořit největší a nejpřesnější třídimenzionální mapu naší Galaxie prozkoumáním více než sto milionů hvězd.

BNCWeb

BNCWeb je rozhraní pro Britský národní korpus, soubor dat s více než 100 miliony slov. Obsahuje vzorky z velkého množství textů a konverzací a tím uchovává obrázek angličtiny 20. století. Jedná se o klíčové dílo pro studium angličtiny a používá se pro celou škálu aplikací z oblasti výpočetní lingvistiky. BNCWeb nabízí množství funkcí pro analýzu a vyhledávání v texu a využití textových metadat. Jako open source projekt je BNC volně dostupné pro výukové a výzkumné účely.

DIRAC

Projekt DIRAC poskytuje framework pro tvorbu distribuovaných výpočetních systémů. Tento nástroj se používá u mnoha velkých mezinárodních projektů například je aktuálně integrován do Amazon EC2, OpenNebula, OpenStack a CloudStack

CSGF

CSGF je nástroj k snadnému vytvoření rozhraní k přístupu ke gridům. CSGF je tvořen sadou knihoven k ovládání autentizace, autorizace a interakce s různými druhy gridové infrastruktury (gridy, cloudy, HPC, atd.).

ChainReds

Projekt poskytuje jednotné webové rozhraní pro rozsáhlé multicloudové platformy. Jedná se o snadný způsob využití výpočetního gridu, který může použít kdokoli.

BioVel

BioVeL je portál, který poskytuje nástroje pro zpracování dat v oblasti výzkumu biologické diverzity, například: modelování populací, fungování ekosystémů a taxonomie.

Poslední změna: Wed Dec 13 12:40:29 CET 2017